Felles akuttberedskap for barnevern sommeren 2018

Fom uke 27 tom uke 34 (2. juli - 26. august) har kommunene Lom, Skjåk, Vågå og Sel felles akuttberedskap for barnevern.

Vakttelefon 90 85 44 75

Vakttelefonen er betjent i tidsrommet mellom kl 15.30 - 08.00 på hverdager, og døgnbasert i helger.

Henvendelser i kontortiden betjenes av de aktuelle barneverntjenestene.