Fastsatt planprogram - Detaljreguleringsplan for Sameie-teigen hytteområde, gbnr. 328/1

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 4-1 og 12-9 har Sel formannskap i møte 19.09.2023, sak 2023/81, fastsatt planprogram for detaljreguleringsplan for Sameie-teigen hytteområde, gbnr. 328/1.

Planprogrammet skal legges til grunn for det videre planarbeidet. 

Fastsatt planprogram kan ikke påklages.

Plandokumentene er tilgjengelig her og på Sel rådhus.

Plandokumenter:

Fastsatt planprogram, Sel formannskap sak 2023/81, 19.09.2023 (PDF, 2 MB)

Saksprotokoll, Sel formannskap sak 2023/81, 19.09.2023 (PDF, 4 MB)

 

Sameie-teigen hyttefelt - Klikk for stort bilde