Ekstraordinær tildeling til kommunalt næringsfond – 1,5 MNOK til Sel kommune

Sel kommune har fått tildelt vel 1,5 millioner kroner.
Midlene skal forvaltes i tråd med "Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddet". 

Om ordninga: 

  • Tilskuddet kan gis til bedrifter, etablerere og andre næringsaktører.
  • Tilskuddet skal normalt ikke overstige 50% av prosjektets kapitalbehov, og midlene utbetales etterskuddsvis basert på rapportering.
  • Støtten skal ikke gå til drift eller til bedrifter i "økonomiske vansker".
  • Midlene skal brukes til bedriftsretta støtte og til andre næringsretta tiltak som kommunen mener er viktige for å motvirke negative konsekvenser av korona-viruset.
  • Betydning av arbeidsplasser, verdiskapning og økonomisk aktivitet skal vektlegges.
  • Tilskuddet skal være i tråd med regler for offentlig støtte.

I vurderinga av søknadene om tilskudd skal det legges vekt på: 

  • I hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial.
  • I hvor stor grad bedriftsretta tiltak, tilskudd til etablererer og andre næringsretta tiltak kan motvirke negative virkninger av Covid-19.
  • Hvor raskt tiltaket kan settes i gang.

Det skal søkes elektronisk på portalen www.regionalforvaltning.no. Det åpnes for å sende inn søknader fra 18. august 2020. Kommunens delegeringsregelverk følges i forhold til behandling, hvor søknader over kr. 50.000,- behandles politisk.  

Ved spørsmål ta kontakt med næringssjef Torfinn Stenersen, torfinn.stenersen@sel.kommune.no / 905 51 701 eller 
spesialrådgiver Solveig Nymoen, solveig.nymoen@sel.kommune.no / 415 37 293
 

Ekstraordinær tildeling til kommunalt næringsfond – 1,5 MNOK til Sel kommune - Klikk for stort bilde 

Kontakt

Torfinn Stenersen
Næringssjef
Telefon 905 51 701
Mobil 905 51 701