Digitalt kurs i spillemidler for lag og foreninger

Onsdag 24. august fra kl 19-21 blir det digitalt kurs i spillemidler. Kurset er kun for lag og foreninger som kan motta spillemidler. I Sel er dette idrettslag, boligvelforeninger, grendalag, lag som er organisert under Norges jeger- og fiskerforbund, Det Frivillige skyttervesen, Norges bilsportforbund og DNT.

Klikk her for å delta på kurset i teams.

I samarbeid med Sel idrettsråd kobler vi opp kurset på kommunestyresalen, slik at den som ønsker kan komme dit.

Har du spørsmål, kontakt Mette Josten, tlf 47 67 37 37.