Dialogmøte i brukerutvalget ved NGLMS

Mandag 8 oktober hadde brukerutvalget ved NGLMS sitt årlige dialogmøte med interesseorganisasjoner registrert i Sel, Dovre, Vågå, Lom, Skjåk, Lesja og Fronskommunene.

Sykehuset Innlandet ved Morten Lang Re holdt et innlegg som omhandlet status for handlingsplanen knyttet til utvikling av desentraliserte spesialisthelsetjenester. Auditoriet ved NGLMS var fylt opp med engasjerte brukerrepresentanter og møtet var preget av god dialog. Blant de fremmøtte var blant annet demensforeningen, psoriasisforeningen, psykisk helse, diabetesforeningen m.fl. 

Dialogmøte i brukerutvalget NGLMS - Klikk for stort bilde Dialogmøte i brukerutvalget NGLMS - Klikk for stort bilde