Dialogkonferansen 04.06.18

4. juni deltok kommunestyret sammen med virksomhetsledere og hovedtillitsvalgte på Dialogkonferanse om kommuneplanens samfunnsdel og økonomiplan/budsjett.

Dialogkonferansen 4. juni 2018 - Klikk for stort bilde Overordnet mål for dagen: 
Skape helhetlig forankring og forståelse for mål, rammer og innsatsområder i – og utover planperioden.

 

 

Under finner du presentasjoner vist på konferansen: