Det åpnes for organisert innendørs idrett for voksne med avstandsregler

Det er nå åpnet for organisert idretts- og fritidsaktiviteter i haller for voksne der avstandsreglene kan overholdes.

De nasjonale tiltakene er som følger:

Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt. De unntas fra anbefalingen om en meters avstand.

Voksne kan drive organisert aktivitet innendørs i grupper på inntil 10 personer, og utendørs i grupper på inntil 20 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand.

Ottahallen - Klikk for stort bilde