Budsjett for 2022 og økonomiplan for 2022-2025 - offentlig høring

Formannskapets innstilling til budsjett for 2022 og økonomiplan for perioden 2022 - 2025 legges her på nettsiden ut til offentlig ettersyn i perioden 24.11.21 - 13.12.21.

Eventuelle merknader må være Sel kommune skriftlig i hende innen 13.12.21.

Kommunestyret sluttbehandler saken 15.12.21.

Høringsinnspill sendes hit:

postmottak@sel.kommune.no 

eller

Sel kommune
Botten Hansensgt. 9
2670 Otta

Budsjett og økonomiplan 2022-2025 - formannskapets innstilling (PDF, 2 MB)

 

Budsjett og økonomiplan 22-25 - Klikk for stort bilde