Budsjett for 2020 og økonomiplan for 2020-2023 - offentlig høring

Formannskapets innstilling til budsjett for 2020 og økonomiplan for perioden 2020 - 2023 legges her på nettsiden ut til offentlig ettersyn i perioden 27.11.19 - 11.12.19. Eventuelle merknader må være Sel kommune skriftlig i hende innen 11.12.19. Papirversjon av dokumentene ligger på Sel rådhus i samme periode.

Høringsinnspill sendes hit:

postmottak@sel.kommune.no 

eller

Sel kommune
Botten Hansensgt. 9
2670 Otta

Budsjett og økonomiplan 2020-2023 - Klikk for stort bilde