Bli med å synge i Demenskoret?

Vil du vite mer om Demenskoret? Informasjonsmøte for alle på Thon Otta Hotell, torsdag 16. mars kl 17.30-19.30. Gratis inkl. kaffe/biteti. Påmelding til post@seldemens.no eller sms til 99 00 96 53. Velkommen!

Gudbrandsdal Demenskor starter med korøvinger tirsdager kl 16.00 fom 18. april. For mer info om påmelding se www.seldemens.no