Besøksrutiner ved helseinstitusjoner i Sel kommune

Ved besøk:

  • Besøkende skal gå direkte inn på beboer sitt rom og oppholde seg der.
  • Besøkende skal ha munnbind. Dette kan tas av inne på rommet hos beboer.  
  • Det er svært viktig at man ikke kommer på besøk hvis man har luftveissymptomer (selv ved negativ koronatest).
  • Ved et evt. smitteutbrudd hos deg som pårørende etter et ev. besøk, vil vi at aktuell institusjon skal få beskjed omgående.
  •  Ta kontakt med avdelingen for spørsmål

Takk for at dere bidrar til en trygg hverdag for beboere og ansatte !