Besøk på helseinstitusjoner under Covid-19 epidemien

Smitteverntiltakene omfatte alle besøkende, inkludert pårørende til pasienter/beboere, frivillige hjelpere og andre.

Det oppfordres til at besøk foregår ute, men det er også lagt opp til at besøk kan foregå inne. Sel sjukeheim, Heidalstun, NGLMS og Selsro har egne rutiner for dette.

  • Alle besøk skal avtales med institusjonen på forhånd, og det blir registrert hvem som har vært inne.
  • Det skal ikke være mer enn 2-5 besøkende på en gang.
  • Alle skal utføre god håndhygiene.
  • Holde min. 1 meter avstand til pasienten/beboer.
  • Besøkende og pasient skal ikke spise ilag.
  • Viktig å utføre god håndhygiene før en forlater institusjonen.
  • Unngå besøk ved tegn på luftveissymptomer
  • NGLMS har strengere rutiner for besøkende, og besøk skal avtales på forhånd.

 

Klikk for stort bilde