Arbeidet er i full gang i Aktivitetshuset

«En aktivitet for noen, er et tilbud for andre»

Sel kommune er midt inni ett stort innovasjonsprosjekt, om hvordan vi arbeider med lavterskeltilbud for ALLE innbyggere i kommunen. Vi åpner dørene til Aktivitetshuset under Ottamartna`n, men du er hjertelig velkommen innom allerede nå for å ta en titt, ta en kaffe eller om du ønsker å bidra med noe.

Med på laget har vi også fått med oss fargeekspert Dagny Thurmann-Moe. Hun har hjulpet oss med en fargepalett, som skal gjenspeile aktivitetene, kreativiteten og inspirasjonen vi håper et slikt hus kan bidra til. Hun inspirerte og viste oss også under det åpne møte i mai, hvordan andre byer har klart å skape en identitet gjennom gjennomtenkt bruk av farge.

Les mer om bakgrunnen for Aktivitetshuset her (PDF, 568 kB)

Ved spørsmål, ta gjerne kontakt med virksomhetsleder for kultur og service Jertru T Stallvik