Åpent møte om disponering av økonomisk kompensasjon for avbøtende tiltak knyttet til kraftutbygging i Nedre Otta

Sel kommune inviterer til åpent møte på Sel rådhus

Torsdag 30.august kl. 18.00

knyttet til orientering og avklaring av vilkår for disponering av den økonomiske kompensasjon for avbøtende tiltak knyttet til kraftutbygging i Nedre Otta.