Åpent møte i kveld kl 19 - Rullering av forvaltningsplan verneområder Rondane m.fl.

Rullering av Forvaltningsplan for de store verneområdene i Rondane og Forvaltningsplan for Hemmeldalen naturreservat – varsel om oppstart / prosjektplan 

Åpent digitalt møte Sel, tirsdag 13. april 2021, kl. 19:00 – 21:00, på TEAMS.
 

Klikk her for å bli med på møtet 

Lenke til dokumenter…

Sekretariatet for Rondane-Dovre nasjonalparkstyre.

 

Atnasjøen og Rondane - Klikk for stort bildeAtnasjøen og Rondane Foto: Rondane-Dovre nasjonalparkstyre