Åpent møte E6 Sel, mandag 12. mars

Samferdselsdepartementet har bedt Statens vegvesen om å komme med en anbefaling om videre prosess for planlegging av en rimeligere gjennomføring av etappe 2 på strekningen E6 Ringebu–Otta.

Vi ønsker velkommen til åpent møte om arbeidet med å finne nye, rimeligere løsninger for etappe 2:

Mandag 12. mars, kl. 1900–2100, Solvang ungdomshus, Johan Nygårds gt. 5, Otta

Statens vegvesen informerer om oppdraget fra departementet og orienterer om mulige løsninger som kan gjøre byggingen av etappe 2 i Sel rimeligere.
Ordfører og representanter fra kommunen er også til stede.

Velkommen!