Ansettelse av kommunedirektør og kommunalsjef plan, teknisk og eiendom

Ola Helstad, Lom, og Inga Gudrun Hyrve, Skjåk, har bekreftet at de tar i mot tilbudet om stilling som henholdsvis kommunedirektør og kommunalsjef i Sel kommune.

Klikk for stort bildeKlikk for stort bilde  

 

 

 

Ola Helstad er i dag administrasjonssjef i Lom kommune. Inga Gudrun Hyrve har en delt stilling som leder for plan, miljø og beredskap i Skjåk kommune og planlegger ved felles plankontor for Lom og Skjåk i Lom kommune.

Begge tiltrer stillingene i Sel kommune 2. januar 2020.

Solveig Rindhølen vil være konstituert som kommunedirektør fram til Helstad tiltrer. Stillinga som kommunalsjef står vakant fram til Hyrve er på plass.

Sel kommune er svært fornøyd med at vi nå har fått tilsatt kommunedirektør og kommunalsjef som fyller de kravene vi satte ved utlysning av stillingene. Både Helstad og Hyrve har formalkompetansen og yrkeserfaringen som gjør dem meget godt forberedt til å lede kommuneorganisasjonen og gi viktige bidrag til utvikling i Sel kommune.