Ang. belysning på kornsiloen på Otta

Det har kommet en del spørsmål om belysningen av kornsiloen som vi her vil forsøke å forklare.

Sidebelysningen og cellene i forkant av kornsiloen (retning øst) går i forskjellige sykluser, og vil av og til ha samme farge lenge, og av og til være svart i perioder. Variasjonen i lyssettingen er både langsiktig og kortsiktig.

Sirkelen står på fast kurs og skal lyse gjennom hele døgnet.

Hva betyr fargesettingen ?

En beskrivelse av hva de forskjellige fargene betyr er under utarbeidelse. Klimalaben ved Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule avd. Otta leverer værdata til firmaet Sro AS som jobber med styring, regulering og overvåkning som igjen gir et utgangspunkt for fargevalgene.

Disse verdiene oversettes til et komplekst system av kommandoer og lys-uttrykk/paletter på siloen. Det er flere millioner kombinasjoner av lys/bevegelse/farge på de forskjellige flatene, ut fra hva Klimalabens system sender inn.

Alle samarbeidspartene jobber nå med en beskrivelse som legges ut på hjemmesiden til Sel kommune så fort den er ferdig.