Aktiv sommarferie 2019

I år blir det Aktiv sommarferie i tida 12. - 16. august, kl 9-15 kvar dag, med frammøtestad på Halland.

Dette er eit tilbod for born fødd i åra 2012 - 2006, og eigendelen pr born er kr 500,-. For born nr 2 er prisen kr 250,-.

Beskjedar eller spørsmål kan rettast til Mona Sveen på tlf 99 69 38 18 eller epost: mona.sveen@vaga.kommune.no

Klikk for stort bilde

 

Program

 

NB! Alle barna må ha med niste kvar dag!                 

Måndag: 

Kl. 9.00: samling i kulturhuset med informasjon. Etterpå går gruppene kvar til sitt.
1. - 3. klasse: Vanglandet med tema fisk. 
4. - 7. klasse: Jutulheimen, spikking og baking

Tysdag:

1. - 3. klasse: Jutulheimen, spikking og baking
4. - 7. klasse: Vanglandet med tema fisk

Onsdag:

Lalm stadion
Idrettsdag med Lalm IL og naturstig med utstyrskasse/aktivitetskasse 
Kl. 9.30.-11.30: 

  • 1. - 3. klasse: idrettsaktivitetar
  • 4. - 7. klasse: naturstig

Kl. 11.30-12.30: Lunsj

Kl. 12.30-14.30:

  • 1. - 3. klasse: naturstig
  • 4. - 7. klasse: idrettsaktivitetar

Torsdag:

Tur til Finndalen
1. - 3. klasse: seterbesøk hjå Hans Gubhage og andre aktivitetar
4. - 7. klasse: Tur oppå Gymmerhaugen (ca 1000 moh). Denne gruppa ligg over i telt til fredag og blir henta kl. 12.00 der

Fredag:

Introduksjonsprogrammet blir med denne dagen og lagar mat frå ulike land
1. - 3. klasse: matlaging og ordning til avslutning i kulturhuset kl. 13.00
4. - 7. klasse: frukost, nedpakking av leir og avreise frå Finndalen kl. 12.00

Felles avslutning for alle med foreldre i Vågå kulturhus kl. 13.00. Fotoframsyning og matservering

 

Påmelding Aktiv Sommarferie 2019

Om det er spesielle behov ift mat, funksjonshemming eller anna som krev tilpassing eller tilrettelegging
Felt merket med * må fylles ut