Sel kommune kunngjør med henvisning til plan- og bygningslovens § 12-8, oppstart av detaljreguleringsplan for kirkegårdsutvidelse Selsverket. Hensikten med planen er å legge til rette for en utvidelse av dagens kirkegård med ny og større tilhørende parkeringsplass. Planområdet avgrenses av E6 i øst, Kyrkjevegen i sør, Prestegarden og tilhørende arealer i vest og Moen gård i nord.


Onsdag 14. februar kommer Barnevakten til Otta kulturhus for å holde temakveld angående digitale medier og mobbing.


I uke 4 starter vi opp kurs i breakdance (for gutter 5.-10. trinn) og koding (for alle 5.-10. trinn). Kursene går over 8 ganger.  


Ledig 200 m2 isolerte lokaler. Inkludert lite kontor og toalett. Høy elektrisk kjøreport - støpt gulv - kan brukes som lager.

Asfalterte utearealer. Kan leies ut som de er for kr. 5.000 pr mnd, eller pusses opp av utleier etter avtale.

Ved interesse kontakt:

Arne Jørgen Rønningen

ajr@live.no

Tlf. 96 66 00 88


Strategisk næringsplan for Sel kommune ble vedtatt i kommunestyret 19.6.2017. Dokumentet inneholder også en tiltaksdel for 2017-2018. 


Energigården startar eit prosjekt der vinklinga er næringsutvikling med utgangspunkt i ressursane på garden. Dei søkjer etter 12 aktive og initiativrike gardbrukarar, to frå kvar region i Oppland og frå heile spennet av produksjonsformer til å delta i prosjektet.


I uke 2 vil det bli oppstart av prosjektet Johan Nygårds gate. Sel kommune skal skifte ut vann- og avløpsledninger i Johan Nygårds gate for å heve kvaliteten og kapasitet på ledningsnettet. 


Det har kommet en del spørsmål om belysningen av kornsiloen som vi her vil forsøke å forklare.Sidebelysningen og cellene i forkant av kornsiloen (retning øst) går i forskjellige sykluser, og vil av og til ha samme farge lenge, og av og til være svart i perioder. Variasjonen i lyssettingen er både langsiktig og kortsiktig.Sirkelen står på fast kurs og skal lyse gjennom hele døgnet.


Sel kommune oppretter ny fastlegehjemmel ved Otta legekontor fra 1. februar 2018.


Kommunestyret i Sel har i møte 30.10.17, sak 67/17, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtatt reguleringsendring for E6 Kvam – Sjoa.

Planområdet omfatter en reguleringsendring av E6 fra Sjoa i Sel kommune til Kvam i Nord-Fron kommune. Kommunestyret i Nord-Fron vedtok 19.09.17 reguleringsendringene for arealene i Nord-Fron kommune.


Alle saker