Kva kan vi finne i bygdebokarkivet?

tirsdag 9. mars 2021, 19.00 - 21.00

Informasjon

Bygdebokredaktør Arnfinn Kjelland orienterer om innhaldet i bygdebokarkivet, med vekt på kva ein kan rekne med å finne i gardsmappene. Arkivet består av gardsmapper og stoff om utvandringa frå Lesja til Nord-Amerika.

Klikk for stort bilde Arnfinn Kielland To viktige delar av arkivet etter arbeidet med dei tre binda med gards- og slektshistorie for Lesja er nå plasserte på Lesja bibliotek. Det mest interessante er kanskje den delen som inneheld gardsmappene, der ein finn kjeldene til det som er skrive om gardane, plassane og folket i bøkene. Den andre delen er ei noko omfattande samling av informasjon kring dei som utvandra frå Lesja til Nord-Amerika.

Foto: Arnfinn Kielland

Gratis inngang. Det vil bli notert namn og tlf.nr. på besøkjande (ihht. smittevern, koronasrestr.).

Sted

Lesja bibliotek
 

Kontakt

Lesja bibliotek
Lesja skule,  2665 Lesja

Ann Kristin Leirmo
Legg til hendelsen i din kalender