Ansattoversikt


Administrasjon

Ansatte i avdelingen Administrasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Åpningstider 09:00 - 14:00 61 70 07 00
Servicetorg
Kommunalsjef - Skole og oppvekst 917 23 364
Kristin Rønn Gårderløkken
Kommunalsjef - Plan, Teknisk og Eiendom 402 16 514
Inga Gudrun Hyrve
Kommunalsjef - Helse og omsorg 416 30 304
Arild Kongsrud
Kommunedirektør 415 37 293
Solveig Nymoen
Næringssjef 905 51 701 905 51 701
Torfinn Stenersen

Aktivitetshuset

Ansatte i avdelingen Aktivitetshuset
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder frivillighetssentralen 468 64 671
Elisabeth Vollen Randen

Aktivitetssenteret (Skansen)

Ansatte i avdelingen Aktivitetssenteret (Skansen)
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Hovednummer 954 14 582
Vernepleier
Assistent
Vedsentralen
Vernepleier 954 14 582 480 98 542

Arbeidsgiverkontrollen

Ansatte i avdelingen Arbeidsgiverkontrollen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagleder arbeidsgiverkontrollen 416 67 821

Arkiv

Ansatte i avdelingen Arkiv
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagleder 901 57 046
Inger Lise Dokken
Sekretær 954 23 189
Gro Anita G. Tullut

Barnehage - Heggelund og Sandbu barnehage

Ansatte i avdelingen Heggelund og Sandbu barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Barne - og ungdomsarbeider 950 97 930 950 97 930
Pedagogisk leder
Barnehagelærer 997 13 315
Barnehagelærer
Pedagogisk leder
941 59 303
Avdeling Heggelund
Virksomhetsleder 900 15 265
Mona Grethe Hosarøygard
Pedagogisk leder
Miljøterapeut
Barne og ungdomsarbeider
902 11 892
Avdeling Sandbu
Pedagogisk leder

Barnehage - Heidal barnehage

Ansatte i avdelingen Heidal barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Pedagogisk leder
Pedagogisk leder
Hovednummer 904 16 555 911 27 940
Assistent 979 61 604
Barne - og ungdomsarbeider
Førskolelærer
Virksomhetsleder 958 80 389 958 80 389
Oddny Løkken Sanden
Pedagogisk leder
Barne - og ungdomsarbeider

Barnehage - Ottbragden barnehage

Ansatte i avdelingen Ottbragden barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Virksomhetsleder 976 05 714 976 05 714
Reidun Aasgaard
902 40 431
Ottbragden Barnehage
Mobil for de minste 902 40 431
Mobil for de største 901 05 582
Barnevernspedagog
Lærling barne/ungdomsarbeid
Pedagogisk leder
Tilkallingsvikar
Barne/ungdomsarbeid
Førskolelærer 970 09 692
Barnepleier
Pedagogisk leder
Pedagogisk leder
Pedagogisk leder
Pedagogisk leder
Barne og umgdomsarbeider
Pedagogisk leder

Barnehage - Sel barnehage

Ansatte i avdelingen Sel barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kontor 414 99 606
Virksomhetsleder 984 21 683 984 21 683
Irene Fossøy
Barne/ungdomsarbeid
Pedagogisk Leder
Pedagogisk leder 911 21 480
Barne- og ungdomsarbeider
Barne/ungdomsarbeid
Pedagogisk leder

Barnehage - Selsverket barnehage

Ansatte i avdelingen Selsverket barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Hovednummer 950 97 930
950 97 840
Fagarbeider
Virksomhetsleder 950 23 527
Hilde Bjørklund
Pedagogisk leder
Lærling
Barnepleier
Pedagogisk leder 941 74 662
Barne- og ungdomsarbeider 962 37 688

Barneverntjenesten for Sel , Lom, Skjåk og Vågå

Ansatte i avdelingen Barneverntjenesten for Sel , Lom, Skjåk og Vågå
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Barnevernskonsulent 415 42 791
Saksbehandler 952 03 062
Fagleder 959 24 186
Barnevernkonsulent 904 78 924
Barnevernkonsulent
Saksbehandler 907 87 916
Saksbehandler 477 01 196
Virksomhetsleder 415 37 287 415 37 287
Kristin Kalbakk
Miljøarbeider 416 89 972
Barnevernkonsulent 415 42 791
Christina Larsen
Familieveileder/barnevernkonsulent 400 36 570
Saksbehandler 915 23 757
Barnevernskonsulent 912 45 433 912 45 433
Saksbehandler 480 75 924
PMTO-terapeut/miljøterapeut 902 93 280
Barnevernskonsulent 477 16 032
Barnevernkonsulent 910 08 072 910 08 072
Marit Løkken Sanden
Saksbehandler
Saksbehandler 918 58 377

Bibliotek

Ansatte i avdelingen Bibliotek
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Biblioteksjef 913 53 064 482 84 852
Hovedfilial Otta 911 76 884
Styrer - Heidal filial 916 25 231
Biblotekar
Styrer – Sel filial 481 08 621

Ergoterapi og fysioterapi

Ansatte i avdelingen Ergoterapi og fysioterapi
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Hjelpemiddelformidler 975 67 243
Knut Holen
Fysioterapeut 415 37 286
Thale Lindstad
Fysioterapeut 941 61 499
Britt Sagflaten
Ergoterapeut 948 23 435
Mona Lisa Skomakerstuen
Ergoterapeut 950 40 552
Britt Slettmoen
Kommunefysioterapeut 922 20 278
Anne Kjersti Sørhaugen

Felles innkjøpskontor for Nord-Gudbrandsdal

Ansatte i avdelingen Felles innkjøpskontor for Nord-Gudbrandsdal
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Innkjøpskonsulent 986 33 634
Innkjøpsleder 470 24 500

Fjellskolen

Ansatte i avdelingen Fjellskolen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Administrasjonslærer 971 45 491

Frivilligsentralen

Ansatte i avdelingen Frivilligsentralen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder frivillighetssentralen 468 64 671
Elisabeth Vollen Randen

Heidalstun Bo- og Servicesenter

Ansatte i avdelingen Heidalstun Bo- og Servicesenter
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Hovednummer 941 46 226
Heidalstun Bo- og Servicesenter

Heidalstun Bokollektiv

Ansatte i avdelingen Heidalstun Bokollektiv
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Hovednummer 414 24 051
Heidalstun Bokollektiv

Helse og Rehabilitering

Ansatte i avdelingen Helse og Rehabilitering
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Virksomhetsleder 915 19 377
Helge Båtstad
Avdelingsleder 480 53 512
Vera Testad Midtgard

Helsestasjon

Ansatte i avdelingen Helsestasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Helsesykepleier 469 17 758 469 17 758
Helsesøster 993 08 930
Gry Hege Killi Hagberg
Miljøterapaut 412 06 481
Berit Rosten Haugstulen
Hovednummer 974 81 138
Otta Helsestasjon
Helsesykepleier 918 51 982
Fagansvarlig 902 53 890
Fysioterapeut
Merkantil
Tone Svarverbakken
Jordmor 415 37 281
Mariann Søberg

Hjelpemiddelsentralen

Ansatte i avdelingen Hjelpemiddelsentralen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Hjelpemiddelformidler 975 67 243
Knut Holen

Hjemmetjenesten Heidal

Ansatte i avdelingen Hjemmetjenesten Heidal
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Helsefagarbeider 974 66 509
Avd. sykepleier 414 24 051
Kokk 924 16 883
Sykepleier
Anne G. Furuheim
Helsefaglærling 413 21 758
Vakttelefon 415 06 293
Heidal Hjemmetjenesten
906 75 249
Hjelpepleier 915 46 894
Avdelingsleder 415 06 139 415 06 139
913 23 413

Hjemmetjenesten Otta

Ansatte i avdelingen Hjemmetjenesten Otta
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Hovednummer 61 21 09 60 957 38 839
Selsro
Kreftkoordinator 917 66 351
Helsefagarbeider
Ansatt
Helsefagarbeider
Vakttelefon 415 66 567
Otta Hjemmetjenesten
Sykepleier
932 31 134
Helsefagarbeider
Husfar
Avdelingsleder 926 17 627 926 17 627
Ingunn Sletten
Avdelingsleder 990 34 404
Merethe Sletten

Hovedtillitsvalgte

Ansatte i avdelingen Hovedtillitsvalgte
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Utdanningsforbundet
Hildegunn Belle
Sykepleierforbundet
Sissel Marit Thorud Bjøkne
Fagforbundet 915 61 673
Nina Grindstuen
Hovedverneombud 909 17 981
Mona Hjellet-Rake
Delta 938 13 447
Personverneombud 468 69 625
Thorbjørn Tho

IKT - Support

Ansatte i avdelingen IKT - Support
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagansvarlig IKT 957 67 570 957 67 570
Terje Alnes
IKT Konsulent 905 96 462
80 03 32 10
IKT Support
IKT Lærling 907 73 871

Institusjoner

Ansatte i avdelingen Institusjoner
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Hovednummer 61 21 09 60 957 38 839
Selsro
Hovednummer 941 46 226
Heidalstun Bo- og Servicesenter
Hovednummer 414 24 051
Heidalstun Bokollektiv
Hovednummer 417 01 960
Sel Sjukeheim

Kantine

Ansatte i avdelingen Kantine
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder 904 00 826

Kommunal eiendom

Ansatte i avdelingen Kommunal eiendom
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Vaktmester 906 99 092
Vaktmester 911 59 163
Vaktmester / Brannkonstabel 948 59 354
Prosjektleder 913 09 760
Per Ivar Dahlum
Renholder
Virksomhetsleder 480 90 174
Leif Hagen
Vaktmester 950 01 337
Vaktmester
Renholder
Driftsleder 415 45 267
Anne Lise Leirflaten
Vedlikeholdsleder 415 37 289
Jon Leirflaten
Eiendomsforvalter 970 61 667
Thomas Lie
Vaktmester 975 12 911
Renholder
Renholder
Renholder
Vaktmester 482 22 188
Renholder
Renholder
Prosjektleder 947 84 122
Vaktmester 902 20 235
Vaktmester 902 30 495
Vaktmester 959 43 590

Kommunestyret 2019-2023

Ansatte i avdelingen Kommunestyret 2019-2023
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunestyrerepresentant (Ap)
Kommunestyrerepresentant (MDG)
Kommunestyrerepresentant (Ap)
Kommunestyrerepresentant (Sp)
Kommunestyrerepresentant (Sp)
Kommunestyrerepresentant (Sp)
Kommunestyrerepresentant (Sp)
Kommunestyrerepresentant (Ap)
Kommunestyrerepresentant (Sp)
Varaordfører 951 81 898

Parti: Senterpartiet

Periode: 2019-2023

Pål Ellingsbø
Kommunestyrerepresentant (Sp)
Kommunestyrerepresentant (SV)
Kommunestyrerepresentant (Sp)
Kommunestyrerepresentant (Ap)
Kommunestyrerepresentant (Sp)
Kommunestyrerepresentant (Sp)
Kommunestyrerepresentant (Ap)
Kommunestyrerepresentant (Sp)
Ordfører 909 93 858
Eldri Siem
Kommunestyrerepresentant (H)
Kommunestyrerepresentant (Sp)
Kommunestyrerepresentant (Ap)
Kommunestyrerepresentant (Ap)
Kommunestyrerepresentant (Sp)
Kommunestyrerepresentant (Sp)

Koronaberedskap

Ansatte i avdelingen Koronaberedskap
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Har du spørsmål knyttet til korona og smitte? 469 08 342

Åpningstider: mandag-fredag kl. 09.00-13.00

Koronavirus Beredskapstelefon
81 55 50 15

Har du spørsmål om det nye koronaviruset? Hvis du ikke finner svar på fhi.no, ring informasjonstelefon for publikum:Telefonen er åpen hverdager kl. 08-15.30.

Koronavirus Informasjonstelefon FHI
Har du spørsmål om koronavaksinasjon? 468 63 167

Åpningstider: mandag-tirsdag-torsdag-fredag kl. 12.00-15.00

Korona Vaksinetelefonen

Kultur og service

Ansatte i avdelingen Kultur og service
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Konsulent 920 99 600
Kaare Andreas Holme Bryhn
Kinosjef 952 85 790
Biblioteksjef 913 53 064 482 84 852
Kulturkonsulent 476 73 737
Saksbehandler 913 34 198
Saksbehandler Servicetorget
Edel Pedersen
Leder frivillighetssentralen 468 64 671
Elisabeth Vollen Randen
Virksomhetsleder 480 05 605
Jertru Stallvik
Styrer - Heidal filial 916 25 231
Ansatt
Biblotekar
Styrer – Sel filial 481 08 621

NAV Sel

Ansatte i avdelingen NAV Sel
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Flyktningkonsulent 412 87 037 412 87 037
Lars Blekastad
Avdelingsleder
Veileder
Virksomhetsleder 915 34 600
Regional gjeldsrådgiver 918 30 680
Flyktningkonsulent 412 77 375 412 77 375
Solveig Kristiansen
Veileder
Veileder - NAV Sel
Kvalitetskoordinator 401 06 049
Hovednummer kl. 08.00–15.30 55 55 33 33

https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Kontakt+NAV/Kontakt+oss/Kontorer/nav-sel

Sel NAV
Veileder 480 47 487 480 47 487
412 84 509
Veileder

NGLMS (Nord-Gudbrandsdal Lokalmedisinske senter)

Ansatte i avdelingen NGLMS (Nord-Gudbrandsdal Lokalmedisinske senter)
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kreftkoordinator NGLMS 917 66 351
Hilde Aarvik
911 22 803
Spesialsykepleier
477 01 299
Sykepleier
Radiograf
481 96 260
Virksomhetsleder 416 30 304 416 30 304
Arild Kongsrud
Helsesekretær
Avdelingsleder NGLMS Sengeavdeling 480 53 512
Vera Testad Midtgard
Sykepleier
Lege 451 05 464
61 11 77 29 61 11 77 31
Dialyse NGLMS
910 07 597
Lysbehandling NGLMS
Radiograf Sigrun Sigstastø 61 11 77 30
Røntgen NGLMS
Hovednummer 992 17 890
NGLMS Sengeavdelingen
Radiograf
Sigrun Sigstadstø
Avdelingsleder - regional legevakt 926 17 627
Ingunn Sletten

Næringsliv og landbruk

Ansatte i avdelingen Næringsliv og landbruk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Skogbrukssjef i Sel 416 74 644
994 22 578

Statsallmenning Sel og Nordre Koloen
Adresse: Botten Hansensgt. 9, 2670 OTTA
Nettside: http://www.sel-fjellstyre.no/

Næringssjef 905 51 701 905 51 701
Torfinn Stenersen
Landbrukssjef - Vågå og Sel 61 29 36 71 920 41 410

Landbrukssjef for felles landbrukskontor for Vågå og Sel.

Ordfører

Ansatte i avdelingen Ordfører
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Varaordfører 951 81 898

Parti: Senterpartiet

Periode: 2019-2023

Pål Ellingsbø
Ordfører 909 93 858
Eldri Siem

Otta Legekontor

Ansatte i avdelingen Otta Legekontor
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
61 70 09 00
Otta Legekontor
LIS1-lege
Lege 915 28 196
Fastlegevikar 480 85 798
Fastlege 480 64 764
Hjelpepleier
Susanne Haugen
Lege 480 46 983
Avdelingsleder/sykepleier - Otta Legekontor 975 25 242
Tone Merete Pedersen
Lege - helsestasjonslege 480 42 495
Sykepleier spesialisthelsetjenesten
Kommuneoverlege / smittevernoverlege 480 56 049

Pedagogisk rådgiver

Ansatte i avdelingen Pedagogisk rådgiver
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Pedagogisk rådgiver 976 02 709 976 02 709
Camilla Ulvolden

Plan og teknisk

Ansatte i avdelingen Plan og teknisk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Prosjektleder
Fagarbeider 948 65 002 948 65 002
Vidar Aateigen
Byggesaksbehandler-Kontrollingeniør 951 81 898 951 81 898
Oppmålingsingeniør 911 88 263
Grethe Enlid
Fagleder/Arealplanlegger 912 46 845
Anna G. Raanaa Evjen
Økonomikonsulent 991 68 263
Virksomhetsleder 482 61 936 482 61 936
Rune Grindstuen
Fagarbeider 913 14 164 913 14 164
Avdelingsingeniør VA 994 75 660
Simen Kleiven
Driftsoperatør, Plan og teknisk 951 89 557
Gartner 922 24 933 922 24 933
Bjørg Lekve
Koordinator for sysselsetting/kvalifisering 908 42 909
Gro Lillesæter
Driftsoperatør 975 44 995 975 44 995
Driftsoperatør 970 09 076
Jon Inge Nordlien
Kongsvegen 4, 2662 Dovre 61 24 21 00 480 38 444

NGR vart etablert i 1997 av kommunane Skjåk, Lom, Vågå, Sel og Dovre kommunar. Lesja kommune vart medlem i 2003. Selskapet er eit interkommunalt selskap (IKS)

Elektriker 906 98 136
Tore Rydland
Sekretær 900 80 541
Ann Iren Sagdalen
Fagarbeider 970 90 707
Bjørn Sagdalen
Fagarbeider VA 909 40 616 909 40 616
Reidar Sanden
Driftsingeniør 461 85 728
Ivar Skogum
Kommuneplanlegger 902 69 957
Ingunn Synstnes

PPTNG (Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste Nord-Gudbrandsdal)

Ansatte i avdelingen PPTNG (Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste Nord-Gudbrandsdal)
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Hovednummer 941 57 291
PP-tjenesten Nord-Gudbrandsdal
Sekretær 941 57 291
Pedagogisk/psykologisk rådgiver 61 21 73 17 415 37 284