Ansattoversikt


Administrasjon

Ansatte i avdelingen Administrasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Åpningstider 09:00 - 14:00 61 70 07 00
Servicetorg
Kommunalsjef 917 23 364
Kristin Rønn Gårderløkken
Kommunedirektør 971 61 865
Ola Helstad
Kommunalsjef Plan, Teknisk og Eiendom 402 16 514
Inga Gudrun Hyrve
Spesialrådgiver 415 37 293 415 37 293
Solveig Nymoen
Kommunalsjef 920 44 784
Iren Ramsøy
Organisasjonssjef 907 61 820 907 61 820
Solveig Rindhølen
Koordinator 906 53 022
Næringssjef 905 51 701 905 51 701
Torfinn Stenersen

Aktivitetssenteret (Elvebakken)

Ansatte i avdelingen Aktivitetssenteret (Elvebakken)
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Gruppeleder
Vedsentralen
Vernepleier 954 14 582 480 98 542

Arbeidsgiverkontrollen

Ansatte i avdelingen Arbeidsgiverkontrollen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagleder arbeidsgiverkontrollen 416 67 821

Arkiv

Ansatte i avdelingen Arkiv
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagleder 901 57 046
Inger Lise Dokken
Sekretær 954 23 189
Gro Anita G. Tullut

Barnehage - Heggelund og Sandbu barnehage

Ansatte i avdelingen Heggelund og Sandbu barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
941 59 303
Fagarbeider 941 59 303
Pedagogisk leder
61 23 04 05
Virksomhetsleder 900 15 265
Mona Grethe Hosarøygard
Pedagogisk leder
Miljøterapeut
Pedagogisk leder
902 11 892
Barne- og ungdomsarbeider 941 59 303
Pedagogisk leder

Barnehage - Heidal barnehage

Ansatte i avdelingen Heidal barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Pedagogisk leder
Pedagogisk leder
Hovednummer 904 16 555 911 27 940
Barne - og ungdomsarbeider 950 97 930 950 97 930
Barnehagelærer
Barne - og ungdomsarbeider
Førskolelærer
Virksomhetsleder 958 80 389 958 80 389
Oddny Løkken Sanden
Pedagogisk leder
Barne - og ungdomsarbeider

Barnehage - Ottbragden barnehage

Ansatte i avdelingen Ottbragden barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Virksomhetsleder 976 05 714 976 05 714
Reidun Aasgaard
Hovednummer 901 05 582 902 40 431
Ottbragden Barnehage
Mobil for de minste 902 40 431
Mobil for de største 901 05 582
Barnevernspedagog
Assistent 979 61 604
Barnehagelærer 997 13 315
Barne/ungdomsarbeid 415 55 697 415 55 697
Pedagogisk leder
Barne og ungdomsarbeider
Førskolelærer 970 09 692
Barnepleier
Pedagogisk leder
Pedagogisk leder
Pedagogisk leder
Pedagogisk leder

Barnehage - Sel barnehage

Ansatte i avdelingen Sel barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kontor 414 99 606
Virksomhetsleder 984 21 683 984 21 683
Irene Fossøy
Barne/ungdomsarbeid
Pedagogisk Leder
Lærling
Barne- og ungdomsarbeider
Pedagogisk leder
Barne/ungdomsarbeid
Pedagogisk Leder
Barne og umgdomsarbeider

Barnehage - Selsverket barnehage

Ansatte i avdelingen Selsverket barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Hovednummer 950 97 930
950 97 840
Fagarbeidet
Fagarbeider
Virksomhetsleder 950 23 527
Hilde Bjørklund
Pedagogisk leder
Barne- og ungdomsarbeider 962 37 688
Pedagogisk leder
Barnepleier
Pedagogisk leder 941 74 662

Barneverntjenesten for Sel , Lom, Skjåk og Vågå

Ansatte i avdelingen Barneverntjenesten for Sel , Lom, Skjåk og Vågå
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Barnevernskonsulent 415 42 791
Saksbehandler 952 03 062
Fagleder 959 24 186
Barnevernkonsulent 904 78 924
Saksbehandler 907 87 916
Saksbehandler 477 01 196
Virksomhetsleder 415 37 287 415 37 287
Kristin Kalbakk
Miljøarbeider 416 89 972
Saksbehandler 915 23 757
Barnevernskonsulent 912 45 433 912 45 433
Barnevernskonsulent 477 16 032
Barnevernkonsulent 910 08 072 910 08 072
Marit Løkken Sanden
Saksbehandler 480 75 924
Saksbehandler 918 58 377
Fagkonsulent
Student

Bibliotek

Ansatte i avdelingen Bibliotek
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Konstituert virksomhetsleder - Kultur og service - Biblioteksjef 913 53 064 482 84 852
Hovedfilial Otta 911 76 884
Styrer - Heidal filial

Ergoterapi og fysioterapi

Ansatte i avdelingen Ergoterapi og fysioterapi
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Hovednummer ergo- og fysioterapitjenesten 911 35 158
Rehabilitering Kontor
Fysioterapeut 415 37 286
Thale Lindstad
Fysioterapeut 941 61 499
Britt Sagflaten
Ergoterapeut 948 23 435
Mona Lisa Skomakerstuen
Ergoterapeut 950 40 552
Britt Slettmoen
Kommunefysioterapeut 922 20 278
Anne Kjersti Sørhaugen
901 24 678

Felles innkjøpskontor for Nord-Gudbrandsdal

Ansatte i avdelingen Felles innkjøpskontor for Nord-Gudbrandsdal
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Innkjøpsleder 470 24 500

Fjellskolen

Ansatte i avdelingen Fjellskolen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Adjunkt

Fjellstyret/fjelloppsyn

Ansatte i avdelingen Fjellstyret/fjelloppsyn
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fjelloppsyn 412 38 073
Fjelloppsyn 994 22 578

Helsestasjon

Ansatte i avdelingen Helsestasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Helsesykepleierstudent 469 17 758 469 17 758
Helsesøster 993 08 930
Gry Hege Killi Hagberg
Miljøterapaut 412 06 481
Berit Rosten Haugstulen
Hovednummer 974 81 138
Otta Helsestasjon
Helsesykepleier 918 51 982
Helsesykepleier
Fagansvarlig 902 53 890
Faglig ansvarlig 480 53 512 480 53 512
Vera Testad Midtgard
Jordmor 415 37 281
Mariann Søberg
Fysioterapeut
Merkantil
Tone Svarverbakken

Hjelpemiddelsentralen

Ansatte i avdelingen Hjelpemiddelsentralen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
975 67 243 975 67 243

Hjemmetjenesten Heidal

Ansatte i avdelingen Hjemmetjenesten Heidal
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Helsefagarbeider 974 66 509
Avd. sykepleier 414 24 051
Kokk 924 16 883
Avdelingsleder
Anne G. Furuheim
Helsefaglærling 413 21 758
906 75 249
Hjelpepleier 915 46 894
Sykepleier 415 06 139 415 06 139
913 23 413

Hjemmetjenesten Otta

Ansatte i avdelingen Hjemmetjenesten Otta
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
61 21 09 60 957 38 839
Kreftkoordinator 917 66 351
Helsefagarbeider
Ansatt
Helsefagarbeider
900 33 810
Sykepleier
Spesialsykepleier 905 63 749 905 63 749
Helsefagarbeider
Helsefagarbeider
Husfar
Avdelingsleder 926 17 627 926 17 627
Ingunn Sletten
Avdelingsleder 990 34 404
Merethe Sletten

Hovedtillitsvalgte

Ansatte i avdelingen Hovedtillitsvalgte
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Utdanningsforbundet
Hildegunn Belle
Sykepleierforbundet
Sissel Marit Thorud Bjøkne
Fagforbundet 915 61 673
Nina Grindstuen
Hovedverneombud 909 17 981
Mona Hjellet-Rake
Delta 938 13 447
Personverneombud 468 69 625
Thorbjørn Tho

IKT - Support

Ansatte i avdelingen IKT - Support
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagansvarlig IKT 957 67 570 957 67 570
Terje Alnes
IKT Lærling 918 83 582
Ikt konsulent 905 96 462
80 03 32 10
IKT Support
IKT Lærling 907 73 871

Kantine

Ansatte i avdelingen Kantine
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder 904 00 826

Kommunal eiendom

Ansatte i avdelingen Kommunal eiendom
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Vaktmester 906 99 092
Vaktmester 911 59 163
Vaktmester / Brannkonstabel 948 59 354
Prosjektleder 913 09 760
Per Ivar Dahlum
Virksomhetsleder 480 90 174
Leif Hagen
Vaktmester 950 01 337
Vaktmester
Renholder
Driftsleder 415 45 267
Anne Lise Leirflaten
Vedlikeholdsleder 415 37 289
Jon Leirflaten
Eiendomsforvalter 970 61 667
Thomas Lie
Vaktmester 975 12 911
Renholder
Vaktmester 482 22 188
Renholder
Renholder
Renholder
Prosjektleder 915 61 060
Renholder
Renholder
Prosjektleder 947 84 122
Vaktmester 902 20 235
Vaktmester 902 30 495
Vaktmester 959 43 590

Kommunestyret 2019-2023

Ansatte i avdelingen Kommunestyret 2019-2023
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunestyrerepresentant (Ap)
Kommunestyrerepresentant (MDG)
Kommunestyrerepresentant (Ap)
Kommunestyrerepresentant (Sp)
Kommunestyrerepresentant (Sp)
Kommunestyrerepresentant (Sp)
Kommunestyrerepresentant (Sp)
Kommunestyrerepresentant (Ap)
Kommunestyrerepresentant (Sp)
Varaordfører 951 81 898

Parti: Senterpartiet

Periode: 2019-2023

Pål Ellingsbø
Kommunestyrerepresentant (Sp)
Kommunestyrerepresentant (SV)
Kommunestyrerepresentant (Sp)
Kommunestyrerepresentant (Ap)
Kommunestyrerepresentant (Sp)
Kommunestyrerepresentant (Sp)
Kommunestyrerepresentant (Ap)
Kommunestyrerepresentant (Sp)
Ordfører 909 93 858
Eldri Siem
Kommunestyrerepresentant (H)
Kommunestyrerepresentant (Sp)
Kommunestyrerepresentant (Ap)
Kommunestyrerepresentant (Ap)
Kommunestyrerepresentant (Sp)
Kommunestyrerepresentant (Sp)

Koronaberedskap

Ansatte i avdelingen Koronaberedskap
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Har du spørsmål knyttet til korona og smitte? 469 08 342

Åpen man-fred kl. 0800-1530

Klikk her for informasjonssiden

Koronavirus Beredskapstelefon

Kultur og service

Ansatte i avdelingen Kultur og service
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Konsulent 920 99 600
Kaare Andreas Holme Bryhn
Kinosjef 952 85 790
Virksomhetsleder 913 53 064 913 53 064
Kulturkonsulent 476 73 737
Saksbehandler 913 34 198
Saksbehandler Servicetorget
Edel Pedersen
Leder
Bjørn Randen
Virksomhetsleder 480 05 605
Jertru Stallvik
Ansatt
Biblotekar
Sekretær

Næringsliv og landbruk

Ansatte i avdelingen Næringsliv og landbruk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
994 22 578

Statsallmenning Sel og Nordre Koloen
Adresse: Botten Hansensgt. 9, 2670 OTTA
Nettside: http://www.sel-fjellstyre.no/

Næringssjef 905 51 701 905 51 701
Torfinn Stenersen
Skogbrukssjef i Sel 994 51 073
Landbrukssjef - Vågå og Sel 61 29 36 71 920 41 410

Landbrukssjef for felles landbrukskontor for Vågå og Sel.

NAV Sel

Ansatte i avdelingen NAV Sel
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Regional gjeldsrådgiver 918 30 680
Hovednummer kl. 08.00–15.30 55 55 33 33

https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Kontakt+NAV/Kontakt+oss/Kontorer/nav-sel

Sel NAV

NGLMS (Nord-Gudbrandsdal Lokalmedisinske senter)

Ansatte i avdelingen NGLMS (Nord-Gudbrandsdal Lokalmedisinske senter)
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kreftkoordinator NGLMS 917 66 351
Hilde Aarvik
911 22 803
Spesialsykepleier
477 01 299
Sykepleier
Radiograf
481 96 260
Virksomhetsleder 416 30 304 416 30 304
Arild Kongsrud
Helsesekretær
Sykepleier
Radiograf
Sigrun Sigstadstø
Avdelingsleder - regional legevakt 926 17 627
Ingunn Sletten
476 21 037

Ordfører

Ansatte i avdelingen Ordfører
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Varaordfører 951 81 898

Parti: Senterpartiet

Periode: 2019-2023

Pål Ellingsbø
Ordfører 909 93 858
Eldri Siem

Otta Legekontor

Ansatte i avdelingen Otta Legekontor
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
61 70 09 00
Otta Legekontor

Pedagogisk rådgiver

Ansatte i avdelingen Pedagogisk rådgiver
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Pedagogisk rådgiver 976 02 709 976 02 709
Camilla Ulvolden

Plan og teknisk

Ansatte i avdelingen Plan og teknisk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagleder VA 977 38 314 977 38 314
Bjørn Aabakken
Fagarbeider 948 65 002 948 65 002
Vidar Aateigen
Byggesaksbehandler-Kontrollingeniør 951 81 898 951 81 898
Oppmålingsingeniør 911 88 263
Grethe Enlid
Fagleder/Byggesaksbehandler 912 46 845
Anna Raanaa Evjen
Virksomhetsleder 482 61 936 482 61 936
Rune Grindstuen
Fagarbeider 913 14 164 913 14 164
Kommunalsjef 402 16 514
Avdelingsingeniør VA 994 75 660
Driftsoperatør, Plan og teknisk 951 89 557
Koordinator for sysselsetting/kvalifisering 908 42 909
Gro Lillesæter
Byggesaksbehandler 911 82 132
Ove Løkken
Driftsoperatør 975 44 995 975 44 995
Brannsjef/Fagleder 991 10 460
Tom Are Nilstad
Driftsoperatør 970 09 076
Jon Inge Nordlien
Byggesaksbehandler 417 48 108
Eli Ødegård
Feier 469 05 712
Kongsvegen 4, 2662 Dovre 61 24 21 00 480 38 444

NGR vart etablert i 1997 av kommunane Skjåk, Lom, Vågå, Sel og Dovre kommunar. Lesja kommune vart medlem i 2003. Selskapet er eit interkommunalt selskap (IKS)

Elektriker 906 98 136
Tore Rydland
Feier 476 50 109
Arne Sæther
Sekretær 900 80 541
Ann Iren Sagdalen
Fagarbeider 970 90 707
Bjørn Sagdalen
Fagarbeider VA 909 40 616 909 40 616
Reidar Sanden
Driftsingeniør 461 85 728
Ivar Skogum
Feier 959 92 823
Ola Reidar Skreden
Kommuneplanlegger 902 69 957
Ingunn Synstnes
Formann 480 30 567 480 30 567
Stein Tho

PPTNG (Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste Nord-Gudbrandsdal)

Ansatte i avdelingen PPTNG (Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste Nord-Gudbrandsdal)
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Hovednummer 941 57 291
Pedagogisk/psykologisk rådgiver 468 48 306
Sekretær 941 57 291
Pedagogisk/psykologisk rådgiver 61 21 73 17 415 37 284
Pedagogisk/psykologisk rådgiver 908 08 946
Logoped 468 17 310
Pedagogisk/psykologisk rådgiver 481 59 678
Pedagogisk/psykologisk rådgiver 469 17 180
476 16 348
Virksomhetsleder 415 37 285
Hilde Lusæter Engvik
Pedagogisk/psykologisk rådgiver 468 88 879
Pedagogisk/psykologisk rådgiver 954 50 499
Psykologspesialist
Pedagogisk/psykologisk rådgiver 948 51 625
415 37 283
Pedagogisk/psykologisk rådgiver 468 88 879
Pedagogisk/psykologisk rådgiver 482 06 891
Pedagogisk/psykologisk rådgiver 482 06 891

Psykisk helsearbeid

Ansatte i avdelingen Psykisk helsearbeid
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sykepleier 468 34 882
Vernepleier 950 05 898
Sykepleier 468 34 882