Viktig melding

Tilbud om månedlig fakturering av kommunale eiendomsavgifter

Sel kommune vil fra 1.1.2019 tilby månedlig fakturering av kommunale eiendomsavgifter til våre kunder som har e-faktura og avtalegiro.

Her kan du lese mer om hvordan du går fram

Aktuelt