Otta_sentrum

Workshop gatebruk og fortetting

I forbindelse med prosjektet «Utvikling av Otta som regionsenter» ble det den 27.05.13 holdt en workshop med gårdeiere og næringsdrivende på Otta. Gjennom en satsing på sentrum vil Otta sin rolle som et regionalt kraftsentrum kunne styrkes og videreutvikles.

Asplan Viak er i den forbindelse engasjert for å utarbeide en gatebrukplan og fortettingsanalyse for Otta. Gatebruksplanen skal gi føringer som over tid gjør Otta til en mer attraktiv by og et aktivt sentrum for regionen. Gatebruksplanen skal bl.a. avklare hvilken funksjon gatene i Otta skal ha, og fastlegge hovedprinsipper for trafikksystem og gatebruk i sentrum. I fortettingsanalysen skal potensialet og prinsipper for fortetting vurderes.

I den forbindelse ble det samlet en gjeng med ivrige gårdeiere og næringsdrivende til en workshop på Sel rådhus den 27.05.13. Her fremkom det mange synspunkter, ideer samt fremtidige behov og ønsker for Otta sentrum. Dette er kommet frem av oppsummeringen. Asplan Viak vil på bakgrunn av det som kom fram denne dagen jobbe videre med utarbeidelse av en gatebruksplan for fortettingsanalyse av sentrum.


Her kan du se gruppeoppgavene:

Otta_workshop_270513_gruppeoppgaver.pdf
 

Tips en venn Skriv ut
Publisert 14. juni 2013 av Anders Teigen | Oppdatert 20. desember 2016