A A A
Illustrasjon vaksenagronom

Voksenagronom - studiestart i september

Har du overtatt, eller skal du overta gard/landbrukseiendom?
Arbeider du i landbruksnæringen?
Har du interesse for fagfelt innen landbruk?
Da kan voksenagronomutdanning være midt blinken for deg.

 

Voksenagronomutdanninga i Oppland er en 2-årig utdanning på deltid. Studiet er delt opp i 6 moduler fordelt på 2 år. Det er sju 2-dagerssamlinger pr studieår.

Krav: Søker må være over 20 år. Søkere over 25 år med voksenrett prioriteres.

Kostnad: Egenandel på 6 000 kr per år, gratis dersom du har voksenrett (dvs. ikke fullført videregående opplæring).

Søknad: Alle søknader til videregående opplæring må leveres elektronisk gjennom www.vigo.no før 1. juni.

Hjelp til søknad: Trenger du hjelp til søknad, ta kontakt med Svanhild Krukhaug Vatn hos Karriere Oppland Nord-Gudbrandsdal, tlf. 61 21 54 53, e-post: svanhild.krukhaug.vatn@oppland.org  

Se studiebrosjyre for mer informasjon og praktiske opplysninger (pdf)

Tips en venn Skriv ut