Vil du være støttekontakt?

Sel kommune har behov for støttekontakter for barn, ungdom og voksne. Støttekontaktene skal bidra til at de som har behov for støttekontakt, får en hyggelig og meningsfull fritid. De skal gi hjelp og støtte til å bryte sosial isolasjon, og å mestre utfordringene i dagliglivet.

Det søkes etter både mannlige og kvinnelige støttekontakter i alle aldersgrupper fra 18 år og oppover. Støttekontaktenes oppgaver vil kunne innebære sosialt samvær og følge til ulike aktiviteter.

Godtgjøring etter gjeldende satser.

Er du glad i mennesker og vil bruke litt av din tid til å hjelpe andre til en meningsfull fritid, så ta kontakt med Rita Randen på tlf. 47 85 95 95, for mer informasjon og registreringsskjema.

Tips en venn Skriv ut
Publisert 25. april 2017 av Eilin Grotheim