A A A

Veiledende kunngjøring Johan Nygårdsgate ligger på DOFFIN

Sel kommune skal fornye vann- og avløpsnettet i Johan Nygårds gate nord for Storgata. Gata skal fornyes med ny gateutforming. Prosjektet omfatter 350 meter gate med kjørebane, sykkelfelt, fortau og møbleringssone, samt tilhørende VA-sanering. Det skal også legges nye VA-ledninger over Martnasplassen.
Les hele kunngjøringen med tilhørende dokumenter på Doffin.

Tips en venn Skriv ut