A A A
Forsiden»Om Sel kommune»Vedtatte planer

Vedtatte planer

09. juli 2014

E6 Nord-Fron grense til Bredevangen

Kommunestyret i Sel har i møte 23.06.14, sak 41/14, i henhold til pbl § 12-12 vedtatt reguleringsendring for ny E6 i kryssområdet på Sjoa.

11. mars 2014

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2014-2017

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2014-2017, ble vedtatt av Sel kommunestyre den 17.02.14 i sak 12/14. Planen er et overordna plandokument for idrett og fysisk aktivitet i kommunen, der barn og ungdom er prioritert.

18. februar 2014

Delplan Psykisk Helsearbeid 2014 - 2020

Delplan for Psykisk helsearbeid 2014 - 2020, som er en del av Kommunedelplan for omsorgstjenester i Sel kommune, ble vedtatt i Sel kommunestyre 17.02.14. Her kan du laste ned hele planen (pdf-fil)

18. februar 2014

Boligsosial plan 2014 - 2017

Sel kommunestyre vedtok 17.02.14 ny boligsosial plan for Sel kommune. Du kan laste ned hele planen her (pdf-fil)

29. oktober 2012

Omsorgsplan for Sel kommune 2012 - 2020

Omsorgsplanen beskriver i korte trekk tjenestene i dag og ser på behovene framover mot 2017, men også med et blikk mot 2020 og 2030. Forslag på konkrete tiltak innen fire års perioden innarbeides i handlingsdelen.

09. juli 2012

Delplan for Rehabilitering 2012 - 2020

Delplan for Rehabilitering Sel kommune 2012 - 2020, planen er vedtatt i Sel kommunestyre 18.juni 2012. Her kan du laste ned hele planen (pdf-fil).

15. oktober 2010

Vedtatte reguleringsplaner i Sel

Kommunestyret i Sel vedtok i møte 27.09.10 tre planer i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12.

01. februar 2010

Kommuneplan for Sel 2005-2017

Her kan du lese hele kommuneplanen for Sel og tilhørende faktahefte.

28. desember 2009

Oversikt over reguleringsplaner i Sel kommune

Dette er en PDF-fil som kan være tung å laste ned.