A A A
Forsiden/Tema/Samfunnsplanlegging/Reguleringsplaner

Vedtatt detaljregulering av Sandbumoen - nytt masseuttaksområde

Kommunestyret i Sel har i møte 20.06.16, sak 38/16, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtatt reguleringsplan for nytt masseuttaksområde på Sandbumoen. Planområdet er lokalisert sør for eksisterende uttak på Sandbumoen.

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Oppland. Eventuell klage sendes Sel kommune v/Plan og teknisk, Botten Hansensgt. 9, 2670 Otta eller til postmottak@sel.kommune.no innen 3 uker fra kunngjøring. Evt krav om erstatning og innløsning må være satt frem innen tre år etter kunngjøring.
 

Dokumenter til saken kan du laste ned her:

Dokumenter og filer
Fil Størrelse
/images/icons/16x16/pdf.gif
983Kb   2016-07-01
/images/icons/16x16/pdf.gif
59Kb   2016-07-01
/images/icons/16x16/pdf.gif
1M   2016-07-01
/images/icons/16x16/pdf.gif
72Kb   2016-07-01
/images/icons/16x16/pdf.gif
5M   2016-07-01
/images/icons/16x16/pdf.gif
4M   2016-07-01
/images/icons/16x16/pdf.gif
3M   2016-07-01
/images/icons/16x16/pdf.gif
204Kb   2016-07-01

 

 

 

Tips en venn Skriv ut