A A A

Vedtatt detaljplan for Bakketun

 

Kommunestyret i Sel har i møte 18.02.13, sak 7/13, i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtatt detaljregulering av Bakketun i Heidal.
Planen omfatter eiendom 177/35, på Klashaugen i Skogbygda i Heidal nord for fv 257. Hensikten med planen er omregulering av området fra erverv til fritidsbebyggelse og tilrettelegging for fradeling av hyttetomter.
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Oppland. Evt klage sendes Sel kommune, plan- og beredskap 2670 Otta eller til postmottak@sel.kommune.no innen 3 uker fra kunngjøring. Evt. krav til erstatning og innløsning må være satt fram innen tre år etter kunngjøring.

Utskrift av møtebok

Planbeskrivelse

Planbestemmelser

Plankart

Tips en venn Skriv ut