Varsel om flomfare, fortsatt oransje nivå

Flere målestasjoner viser fortsatt flomvannføring som tilsvarer oransje nivå pga. nedbøren som falt på mandag. Oransje aktsomhetsnivå er derfor opprettholdt også for tirsdagen. Vannføringen har kulminert i de fleste elvene på tirsdag formiddag, mens vannstanden i noen større innsjøer kan fortsatt stige noe utover tirsdagen. Det ventes fortsatt kjølig vær, og mindre snøsmelting i vassdrag som drenerer høyfjellsområdene. Det ventes lite nedbør tirsdag. Reguleringer vil i noen tilfeller virke flomdempende, og varselet vil derfor ikke nødvendigvis gjelde i regulerte vassdrag.

Hva betyr oransje nivå?
Oransje aktsomhetsnivå for flom betyr at vannføringen kan medføre omfattende oversvømmelser og skader på utsatte steder.

Jordskredvarsel
Når det gjelder jordskred, så meldes det om generelt trygge forhold.

Dette melder NVE i dag, tirsdag 07.07. kl 10.40.

Tips en venn Skriv ut
Publisert 07. juli 2015 av Eva Martinsen | Oppdatert 07. juli 2015