Vannmåleravlesing

Kort for vannmåleravlesing er nå sendt ut til alle som har installert vannmåler. Avlesingen kan gjøres på nett, og da benyttes brukernavn og passord som står på avlesningskortet. Avlesningskortet kan også sendes med post, svardelen er ferdig frankert. Den kan også leveres i servicetorget på Sel rådhus.

For å lese av vannmåleren på nett kan du gå inn her.

Vannlekkasje kan være dyrt. Til og med en kran som bare drypper langsomt kan bruke flere tusen liter på et år. En WC kan lekke virkelig mye vann, opptil flere hundre tusen liter vann på et år. Slike lekkasjer må du betale for. Gjør det derfor til vane å kontrollere at det ikke lekker hjemme hos deg: Steng alle kraner og kontrollér at ingenting rører seg på vannmåleren. Er det bevegelse på vannmåleren din når alle kraner er stengt: Ring en rørlegger!

Tips en venn Skriv ut
Publisert 10. november 2016 av Eva Martinsen | Oppdatert 07. desember 2016