A A A
Forsiden»Tema»Tekniske tjenester»Vann og avløp
Vannmåleravlesing

Vannmåler

Det er ingen pålegg om å innstallere vannmåler på hytter/boliger i Sel kommune. Det kan imidlertid være lønnsomt for de med store hus, enslige, hytter eller de med ellers lite vannforbruk.

Pris for en vannmåler med pulsmåler for fjernavlesing(påkrevd) vil ligge på ca kr 3500,- for 2010 så fremt at adkomsten for monteringen er grei. De kommunale avgiftene vil da bli utregnet etter faktisk forbruk og ikke etter areal. Eksempel ved montering av vannmåler ved en person i huset: • Areal på 140 m2 • Vannforbruk i døgnet 110 liter. For å få m3 ganger vi med 140 m2 x 1,5 og får 210 m3. Ved en montering av vannmåler vil vi da få en besparelse på ca kr 1200,- i året.

Nærings eiendommer, gardsbruk, forsamlingslokaler og bygninger med flere en to boenheter skal installere vannmåler. Retningslinjer til ”forskrift for vann- og kloakkavgifter” for Sel kommune, vedtatt av Sel kommunestyre 22. mars 2004.

Tips en venn Skriv ut

Tjenestebeskrivelser

Selvbetjening