Vannlekkasje på Dahle

Det har oppstått en vannlekkasje på Dahle. Etter at lekkasjen er isolert skal det nå være kun området ved Kroken og Snippen som ikke har vann.

Arbeidet med å reparere lekkasjen er igangsatt. Ledningen vil bli trykksatt igjen uten nærmere varsel. 
Ottahallen er åpnet og vil være åpen frem til kl 23.00 i kveld.
Vann kan også hentes på tappepunkt på kommunelageret.

Tips en venn Skriv ut
Publisert 19. februar 2017 av Anders Teigen