Vannlekkasje i Mostugugata, Plassjordet, Blekastadjordet og Blekalia.

Vannet i Mostugugata på Otta og hovedledningen til Plassjordet, Blekastadjordet og Blekalia er avstengt pga. vannlekkasje.

Beboere som trenger drikkevann kan få kjørt ut vannkanner. Kontakt teknisk vakt på tlf. 90156686. Det er iverksatt nødvendige tiltak for å legge opp provisorisk forsyning i Mostugugata til de berørte husstander fra i morgen tidlig.

Ledningsbruddet mot Plassjordet ligger nær E6 og vanskeliggjør reparasjonsarbeidet. Også her vil det bli lagt opp provosorisk forsyning i løpet av fredag. Det er opprettet tappepunkt nord for Rådhuset (kommunelageret) og Ottahallen er åpen fra kl. 0600 i morgen tidlig og utover dagen for de som ønsker å benytte toalett og dusjanlegg.

Tips en venn Skriv ut
Publisert 19. november 2015 av Anders Teigen | Oppdatert 19. november 2015