A A A
Forsiden/Tema/Tekniske tjenester/Vann og avløp

Vann og avløp

25. juli 2017

Vannmåleravlesing

Kort for avlesning av vannmåler for fritidseiendommer til utsendt i september, og avlesningskort for bolighus i november måned. 

10. november 2016

Vannmåleravlesing

Kort for vannmåleravlesing er nå sendt ut til alle som har installert vannmåler. Avlesingen kan gjøres på nett, og da benyttes brukernavn og passord som står på avlesningskortet. Avlesningskortet kan også sendes med post, svardelen er ferdig frankert. Den kan også leveres i servicetorget på Sel rådhus.

For å lese av vannmåleren på nett kan du gå inn her.

23. august 2016

Septiktømming

Har du behov for ekstratømming/nødtømming utover ordinær tømmerute, ta kontakt med Miljøservice, tlf 57 87 46 66.

10. april 2013

Informasjon om vannforsyning i Sel kommune

Sel kommune er i full gang med å utarbeide en hovedplan for vann- og avløp for hele ledningssystemet i kommunen. Arbeidet vil være ferdig i september 2013 og vil gi oss en oversikt over kvaliteten på ledningsnettet.

19. november 2012

Teknisk beredskapsvakt - 901 56 686

Etter kl. 15:30 har teknisk egen beredskapsvakt når det gjelder feil på vann og kloakk. Ring Sel kommunes vakttelefon 901 56 686, trykk deretter 2 for teknisk vakt.

Vannmåleravlesing
16. februar 2010

Vannmåler

Det er ingen pålegg om å innstallere vannmåler på hytter/boliger i Sel kommune. Det kan imidlertid være lønnsomt for de med store hus, enslige, hytter eller de med ellers lite vannforbruk.

18. desember 2009

Informasjonsportal om grunnvann

NGU (Norges geologiske undersøkelse) har utviklet en informasjonsportal som gir adgang til blandt annet. Basiskunnskap om grunnvann inklusivt en hydrogeologisk ordbok. Veiledende informasjon om brønnboring. Oversikt over forvaltning og overvåking av grunnvann. Adgang til databaser inklusivt den Nasjonale grunnvannsdatabase GRANADA og Internett-registrering av brønner.