A A A
Forsiden/Tjenester A-Å

Vaksine

Generelt

Beskrivelse

Kommuneelsetjenesten tilbyr deg vaksinering mot smittsomme sykdommer. Ta kontakt med fastlegen eller helsestasjonen. Det nasjonale vaksinasjonsprogrammet inneholder

  • barnevaksinasjoner til alle barn i førskole- og grunnskolealder
  • årlig sesonginfluensavaksinasjon til personer som er særlig utsatt
  • vaksinasjon mot pandemisk influensa
  • andre vaksiner til visse risikogrupper (f.eks. pneumokokkvaksine, hepatittvaksiner, BCG)

Målgruppe

Personer som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen.

Kriterier/vilkår

Nasjonalt folkehelseinstitutt fastsetter hvilke personer som er i risikogruppene og som skal tilbys sesonginfluensavaksinasjon. Ved pandemisk influensa tilbyr kommunen vaksinering etter retningslinjer fra Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Pris for tjenesten

Barnevaksinasjon er gratis. For øvrig betaler du en egenandel.


Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Barnevaksinasjon
Pasient og tolk. En brosjyre om tolk i helsetjenesten
___

Regelverk

Kommunen plikter å tilby denne tjenesten. Se
helse- og omsorgstjenesteloven § 1-1 og § 3-1
smittevernloven kapittel 3 


Lover

Helse- og omsorgstjenesteloven
Smittevernloven

Forskrifter

Forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram
___

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

For influensavaksinering annonseres dette i lokalpressen og på kommunens hjemmeside når det vaksineres.

Skjema

Søknadsskjema A-Å

Søknadsfrist

Ingen søknadsfrist for denne tjenesten.

Klagemulighet

Hvis du mener at du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

___

Andre opplysninger

Dato oppdatert

2017-05-31 09:57

Gyldig fra

2009-12-08 ___
  • Tips en venn
  • Skriv ut

Tjenestebeskrivelser