A A A

Vårrensk i Otta sentrum

Tirsdag 5 april fra kl. 17.00 inviteres det til dugnad for å rydde og spyle i Otta sentrum.

Gjennom felles innsats kan alle gårdeiere i Otta sentrum få ryddet og spylt fortauet rent etter vinteren. Feiebilen starter ca. kl. 22.00 og kjører i løpet av natta gjennom sentrumsområde.

Det er en fordel om fortausmøblering og fortausskilting er midlertidig fjernet denne ettermiddagen slik at arbeidet kan foregå mest mulig effektivt.

Sel brannvesen stiller opp og bistår med spyling av fortau etc.

Som en start på dugnaden inviteres det til mat og kaffi for alle som vil delta på Frivillighetssentralen (Ebenezer) fra kl. 17.00.

Tips en venn Skriv ut