A A A
Forsiden/Tema/Utredningsarbeid innen helse og oppvekst
Utredningsrapport oppvekst

Utredningsrapport oppvekst

Tirsdag 6. juni presenterte rådmannen utredningsrapport for oppvekst for Sel kommunestyre. Rapporten omhandler utredning av en sentrumsbarnehage på Otta, bygging av Otta skole 1 – 7 og ny hall. Saken skal til politisk behandling i kommunestyret i september.

Utredningsrapporten kan du lese her (pdf)

Videre framdrift til politisk behandling:

Punktliste  21. august Åpent møte - innbyggerdialog
Punktliste  07. september Sak til behandling i driftsutvalget, Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, Ungdomsråd og Eldrerådet
Punktliste  12. september Sak til behandling i formannskapet
Punktliste  18. september Sak til behandling i kommunestyret
Tips en venn Skriv ut