A A A
Forsiden/Tema/Utredningsarbeid innen helse og oppvekst/Oppvekst
Utredningsrapport oppvekst

Utredningsrapport oppvekst

Tirsdag 6. juni presenterte rådmannen utredningsrapport for oppvekst for Sel kommunestyre. Rapporten omhandler utredning av en sentrumsbarnehage på Otta, bygging av Otta skole 1 – 7 og ny hall. Saken skal til politisk behandling i kommunestyret i september.

Utredningsrapporten kan du lese her (pdf)

Videre framdrift til politisk behandling:

Punktliste  21. august Åpent møte - innbyggerdialog
Punktliste  07. september Sak til behandling i driftsutvalget, Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, Ungdomsråd og Eldrerådet
Punktliste  12. september Sak til behandling i formannskapet
Punktliste  18. september Sak til behandling i kommunestyret
Tips en venn Skriv ut