A A A
Forsiden/Tema/Utredningsarbeid innen helse og oppvekst/Helse
Utredningsrapport helse

Utredningsrapport for bo- og tjenestetilbud innen helse og omsorg

Tirsdag 6. juni presenterte rådmannen utredningsrapport for helse og omsorg for Sel kommunestyre. Rapporten omhandler utredning av ulike alternativer til bygging av nytt sykehjem. Saken skal til politisk behandling i kommunestyret i september.

Utredningsrapporten kan du lese her (pdf)

Følgende redaksjonelle endringer er gjort siden rapporten ble først offentligjort:

  1. Presisering rundt oversikt finansieringsbehov Sel Sjukeheim.
  2. Antall middagsoppdrag for Otta, under presentasjon av hjemmetjenesten.
  3. I innledningen er ordet rives byttet med sanering.

Videre framdrift til politisk behandling:

Punktliste  21. august Åpent møte - innbyggerdialog
Punktliste  07. september Sak til behandling i driftsutvalget, Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, Ungdomsråd og  Eldrerådet
Punktliste  12. september Sak til behandling i formannskapet
Punktliste  18. september Sak til behandling i kommunestyret
Tips en venn Skriv ut