Ungdommens næringspris for Sel kommune 2014 vinnere av prisen

Ungdommens næringspris 2014

Torsdag 13. mars ble Ungdommens næringspris for Sel kommune delt ut til elevbedriftene Heidal fotballskole og Høvringen Vinteraktiviteter. Les juryens begrunnelser og se bilder av prisvinnerene. Gratulerer!

Det er to likestilte vinnere av Ungdommens næringspris 2014

 

Heidal Fotballskule - Juryens begrunnelse:

 • Denne ungdomsbedriften var nyskapende og forretningsideen ble utformet med bakgrunn i deltagernes interesse.
 • Bedriften hadde en god struktur også på sin presentasjon, og de hadde utarbeidet et oversiktlig budsjett.
 • Rollefordelingen synes å være god blant bedriftens ansatte.
 • De hadde foretatt en grundig markedsanalyse, og fant da ut at det var interesse også for denne type aktivitet i vinterhalvåret
 • Bedriften ble godt rnarkedsført også gjennom en fin artikkel i Norddalen.
 • Nar det gjaldt gjennomføringen hadde bedriften "Program for dagen", de hadde servering av mat og underholdning og de to dagene ble gjennornført som planlagt med totalt 25 deltagere.
 • Deltagerne hadde stort engasjement og det var gode tilbakemeldinger i etterkant.
 • Bedriften trivdes også i denne "settingen", og ønsker gjerne å utvide dette også til et nytt arrangement vår/sommer samt få med deltagere fra andre områder.
 • De ga tilbakemelding om at de synes at dette hadde vært en lærerik og nyttig prosess og følte også at de hadde Iykkes med sin bedrift.

Ungdommens_næringspris_2014_Heidalfotballskule.jpg
Heidal fotballskule

Høvringen Vinteraktiviteter - Juryens begrunnelse:

 • Denne ungdomsbedriften var nyskapende da denne type aktivitet ikke finnes i dette området fra før
 • Bedriften har gjort et svært grundig forarbeide, med markedsanalyse blant eksisterende virksomheter i området samt at de har benyttet egen ekstern mentor.
 • Denne bedriften bygger på stolthet og identitet i nærområdet, noe som vi ser på som svært viktig!
 • Markedsføringen av bedriften og arrangementet har vært av en høy klasse, både via nettside, brosjyre, plakater og Facebook.
 • Aktørene hadde en god rollefordeling og en strukturert og god presentasjon.
 • Bedriften hadde satt av to datoer for arrangementet, men måtte dessverre avlyse siste dagen pga. få påmeldte samt noe dårlig vær.
 • Tilbakemeldingene fra deltagerne på arrangementet var svært gode.
 • Bedriftens ansatte synes at dette har vært en spennende og lærerik tid, der de har fått erfaringer som de kan ta med videre fremover.
 • Dette er type arrangement som det kan bygges videre på, av bedriften selv eller andre.

Ungdommens næringspris for sel kommune 2014 Høvringen vinteraktiviteter.jpg
Høvringen Vinteraktiviteter

Tips en venn Skriv ut
Publisert 14. mars 2014 av Liv Annette Nygjerdet | Oppdatert 14. mars 2014