Uklart drikkevann på Hjellum

Grunnen til at det har vært noe uklart drikkevann på Hjellum i dag er at ledningsnettet har vært trykkløst i natt.
Når ledningsnettet trykksettes igjen medfører dette at det løsner rust og humusbelegg fra ledninger. 
Vi anbefaler at siler i kraner renses og at det tappes vann. Da vil det bli klart igjen etter en stund.

Tips en venn Skriv ut
Publisert 27. juni 2017 av Anders Teigen