A A A
Logo_regnskogfondet

Søndag 18. oktober

TV-aksjonen 2015 Regnskogfondet

Årets TV-aksjon går til Regnskogfondet og deres arbeid med å redde regnskog i nært samarbeid med menneskene som har regnskogen som sitt hjem. TV-aksjonen skal i år bevare et regnskogomårde større enn Norge og Danmark tilsammen. De største regnskogområdene ligger i Peru, Kongo og på øya Ny-Guinea.

Sel kommune bevilger kr 3 pr innbygger, tilsammen kr 18.000 til TV-aksjonen 2015.

TV-askjonen er en viktig arena for å formidle kunnskap om humanitære utfordringer til befolkningen. I tillegg kan vi i år bidra til å gi millioner av beboere i regnskogen en fremtid og en bedre hverdag.

Vi i innlandet er selv beboere i skogen. Ikke i regnskogen men i barskogen. Forskjellen er at vi har lover, regler og rettigheter for bærekraftig bruk av denne ressursen. Dette i motsetning til mange beboere i regnskogen. Deres livsgrunnlag ødelegges på grunn av manglende rettigheter, kunnskap og direkte kriminelle aktiviteter.

Visste du forresten at:

  • Rasering av regnskogen innebærer en humanitær katastrofe: 260 millioner mennesker har regnskogen som sitt hjem. Disse blir drevet ut i fattigdom dersom regnskogene forsvinner. Siden andre verdenskrig er regnskogen halvert.

  • Over 80 prosent av de som lever for under en dollar per dag er mer eller mindre avhengig av skogen. En stor del av regnskogens beboere er blant verdens fattige. Likevel: regnskogen gir dem det meste de trenger. Uten den mister de mister tilgangen på mat, rent drikkevann, byggematerialer, medisinplanter og andre livsviktige ressurser.

  • De som lever i regnskogen opplever stadig trusler utenfra. Kampen for at regnskogens folk skal beholde sine hjem er langt fra over.

  • Et effektivt virkemiddel i denne kampen er opprettelsen av urfolksterritorier. Innenfor disse territoriene, der gruve-, olje-, og tømmerselskaper ikke får tilgang, får menneskene fortsette å leve i fred.

  • Etter tiår med erfaring og forskning vet Regnskogfondet at regnskogen blir bedre beskyttet der urfolk og lokale skogsfolk får rettighetene til skogen.


Her kan du lese mer om årets TV-aksjonen

Du kan også følge TV-aksjonen på facebook
 

Vi_skal_vokte_regnskogen.jpg

Tips en venn Skriv ut