Trefelling i sentrum

Sel kommune skal bistå Jernbaneverket, og Union med felling av trær langs jernbanen i sentrum. Dette gjelder bjørk langs jernbanen bak «Rema 1000» bygget. Fellingen er planlagt gjennomført torsdag 18.08.

 

Det henvises til Teknisk regelverk:

2.1 Vegetasjonskontroll av hensyn til togframføringen

I et 10 m bredt belte, på begge sider av sporet, regnet fra spormidt, bør det ikke være vegetasjon over markhøyde. Trær og busker bør som regel fjernes i dette området.

Når det besluttes at tiltak i form av vegetasjonskontroll skal iverksettes også på naboeiendom, skal retningslinjer beskrevet i vedlegg 9 a og 9 b benyttes.

2.1.6 Løvfall på skinnene og på ballastoverflaten

a) Det skal vurderes å fjerne vegetasjon som forårsaker at det legger seg løv på skinnene og på ballastoverflaten.

 

 

Tips en venn Skriv ut
Publisert 16. august 2016 av Eva Martinsen