A A A

Trafikksikkerhetstiltak på E6 ved Selsverket

Kommunestyret i Sel, har i møte 12.12.14, sak 76/14, i henhold til pbl § 12-12 vedtatt reguleringsplan for E6 ved Selsverket. Planområdet ligger på Selsverket og omfatter først og fremst ny bru på E6 over Ula og nytt kryss mellom E6 og Verkensbakken.

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Oppland.
Evt klage sendes Sel kommune, Plan og beredskap  2670 Otta eller til postmottak@sel.kommune.no, innen 3 uker fra kunngjøring.
Evt krav om erstatning og innløsning må være satt fram innen tre år etter kunngjøring.

Planbeskrivelse.pdf

Planbestemmelser.pdf

Plankart_del_1.pdf

Plankart_del_2.pdf

Sammendrag_av_uttalelser_m_vurderinger_av_SV.pdf

Utskrift_av_moetebok.pdf

 

 

E-post til Sel kommune: postmottak@sel.kommune.no

 

Tips en venn Skriv ut