A A A
Syklende_barn. Foto www.colourbox.com

Trafikksikkerhetsprisen 2015

Kjenner du noen som gjør en ekstra innsats for forebyggende trafikksikkerhetsarbeid? Oppland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (FTU) skal dele ut Trafikksikkerhetsprisen 2015. Organisasjoner, skoler, foreninger og enkeltpersoner i Oppland kan nomineres. Forslag sendes bjorn.vasaasen@vegvesen.no innen 1. desember.

Prisen deles ut for tiltak som er gjennomført over lengre tid, eller som er planlagt og gjennomført i 2015.

Prisen skal stimulere til engasjement blant dem som i utgangspunktet ikke har trafikksikkerhet som hovedoppgave. Den kan også deles ut til personer som jobber med trafikksikkerhet, når innsatsen er større enn det som normalt kan forventes.

Forslag til kandidater sendes innen

1. desember 2015 til:

Statens vegvesen Region øst, FTU- sekretariatet i Oppland, Postboks 1010, 2605 Lillehammer,

eller e- post til bjorn.vasaasen@vegvesen.no  

Tips en venn Skriv ut