Fristen var 5.10.14

Trafikksikkerhetsplanen - handlingsplanen

Handlingsplanen til Sel kommune sin trafikksikkerhetsplan skal rulleres årlig. Det er derfor satt en frist til 5.10.14 for å komme med innspill til handlingsplanen. Planen skal opp til behandling i trafikksikkerhetsutvalget - før den legges fram til politisk behandling i driftsutvalg og kommunestyre. Selve trafikksikkerhetsplanen rulleres hvert 4. år Her kan du se hele trafikksikkerhetsplanen - (handlingsplanen er fra side 9 i dokumentet)

Send innspill til:

Sel kommune
Merk: Trafikksikkerhetsplanen
Botten Hansens gt 9
2670 Otta

Eller send på E-post: postmottak@sel.kommune.no

Tips en venn Skriv ut
Publisert 19. september 2014 av Liv Annette Nygjerdet | Oppdatert 19. november 2014