A A A
Forsiden/Tema/Kultur og fritid
Illustrasjon støtte til idretts- og kulturutøvere

Tilskuddsordning for idretts- og kulturutøvere på nasjonalt/internasjonalt nivå

I Sel kommune er det flere enkeltutøvere som hevder seg på meget høyt nasjonalt og internasjonalt nivå innenfor sin idrett eller kunstart. Disse utøverne er svært gode ambassadører for Sel kommune, og de er flotte forbilder for barn og unge.

Sel kommunestye opprettet derfor i møte 29.08.16 en tilskuddsordning der enkeltutøvere kan søke om å få et økonomisk bidrag som kan være til hjelp i utøvelse av sin idrett eller kunstart. 

Det er ingen felles søknadsfrist, søknader blir behandlet fortløpende gjennom året. Tilskudd kan utløses på flere måter, ikke bare gjennom søknad fra utøveren selv, men også gjennom initiativ fra kommunen eller en tredje part som for eksempel trener/ instruktør.

 

Det kan gis inntil kr. 30 000 pr. utøver pr. år, men i særlige tilfeller kan det vurderes å gi høyere tilskudd.

 

Retningslinjer for søknad (pdf)
 

Særutskrift kommunestyret sak 59/16 (pdf)

Tips en venn Skriv ut